Ekologinen Kuinoma

Kuinoman toiminta perustuu esim. ekologisuutta korostaviin teeseihin. Kuinoman teesit ohjaavat Kuinoman toimintaa ja kehitystä entistäkin ekologisemmaksi ja paremmaksi palveluksi.

Aktiivinen lainaaminen ja vuokraaminen vähentää turhaa tavaroiden ostamista. Turhien ostosten vähentäminen taas ehkäisee teollisuuden ja tavarakuljetusten päästöjä sekä hidastaa uusiutumattomien luonnonvarojen ja raaka-aineiden kulutusta.

Kuinoma arvioi jatkuvasti omia ympäristövaikutuksiaan. Olemme laatineet arviointilaskelman, jonka avulla pyrimme arvioimaan Kuinoman kautta tehtyjen lainausten seurauksena vähentyneet ostokset.

Kuinoman arviointikaava huomioi erilaisten tuotteiden erilaisen käytön ja merkityksen. Osa tuotteista on sellaisia, että lainaaminen ja vuokraaminen todellakin vähentää ostamista. Osalla tuotteista taas lainaaminen tai vuokraaminen ei yhtä todennäköisesti poista pitkän aikavälin tarvetta vastaavan tuotteen ostamiselle. Keskimäärin joka kolman lainaus poistaa kokonaan yhden tuoteostoksen, mutta vaihtelu eri tuoteryhmien välillä on suuri.

  • Vuonna 2011 Kuinoma ehkäisi yli 300 tuotteen ostamisen. Tavoite oli ehkäistä yli 400 uuden tuotteen ostaminen. Vuodelle 2012 tavoitteeksi on edellisen tavoitteen alittamisesta huolimatta asetettu 500 uuden tuotteen ostamisen korvaaminen lainaamisella.
  • Vuonna 2010 Kuinoma korvasi noin 230 tuotteen ostamisen (noin 120 vuonna 2009).

Tutustu Kuinoman teeseihin

Kuinoman ohje kuluttamiseen

  • Uutta tuotetta tarvittaessa pyritään ensisijaisesti
  • 1. lainaamaan tuote tuttavilta tai
  • 2. vuokraamaan tuote Kuinomasta tai laadukkaasta vuokraamosta.
    Vasta viimeisenä vaihtoehtona
  • 3. ostetaan tarvittava tuote.
Tutustu Kuinoman teeseihin