Rekisteriseloste

Kuinoman käyttäjätietokanta on henkilötietolain mukainen henkilörekisteri.

REKISTERIN NIMI
Kuinoman käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄJÄ
Omaoma Oy / Kuinoma

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Vastuuhenkilönä toimii Kuinoman Internet-palvelun tekninen ylläpitäjä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa nykyisten Kuinoman käyttäjien avustaminen tarvittaessa sekä Kuinoman aktiivisessa hyödyntämisessä mahdollisesti auttavien tietojen toimittaminen käyttäjille.

Järjestelmään rekisteröidään käyttäjien yhteystiedot, tiedot heidän järjestelmään lisäämistään tuotteista, tiedot heidän tuotteisiinsa tehdyistä varauksista, tiedot heidän itse tekemistään varauksista sekä muita näitä vastaavia selvästi tuotteisiin ja niiden varauksiin liittyviä tietoja.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteri on välttämätön palvelun toiminnalle sekä käyttäjille suunnatun asiakaspalvelun toteuttamisessa, palvelun jatkokehittämisessä ja palvelun markkinoinnissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisällön muodostavat rekisteröityjen yksityisten henkilöiden nimet, yhteystiedot, järjestelmään syötetyt tiedot heidän tuotteistaan ja varauksistaa sekä muut järjestelmän keräämät tiedot tuotteista ja varauksista.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö- ja yhteystiedot sekä tuotteiden ja varauksien tiedot käyttäjät syöttävät itse. Tuotteiden ja varauksien tietoja täydennetään tarvittaessa automaattisesti palvelun käyttämisestä kiertyvillä tiedoilla.

SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Palvelun jatkokehittämistä varten järjestelmästä luovutetaan tarvittaessa vain tilastotietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja tai mitään yksittäisen käyttäjän henkilötietoihin liitettävissä olevia tietoja.

REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttävät Kuinoman työntekijät ja Kuinoman toimintaan ja kehittämiseen osallistuvat yhteistyökumppanit.

Rekisteriin pääseminen edellyttää aina henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä Kuinoman järjetelmän teknisen ylläpitäjän myöntämää käyttöoikeutta.

REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat pääsääntöisesti Kuinoman käytössä. Järjestelmästä otetaan varmuuskopioita kuukausittain.

HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan poistaessa käyttäjätilinsä Kuinomasta. Henkilötiedot ja käyttäjätili poistetaan automaattisesti, jos asiakas ei ole 5 vuoteen käyttänyt palvelua.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Kuinoman Internet-sivuilla.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää sähköpostilla pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterin hoitajalta.

TIEDON KORJAAMINEN

Asianomainen henkilö voi itsenäisesti korjata omia tietojaan Kuinoman Internet-palvelun avulla.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteritietojen käyttöä ei voi rajoittaa. Käyttäjä voi halutessaan poistaa oman käyttäjätilinsä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Kuinoma ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin mitään muuta käyttöä varten kuin Kuinoman Internet-palvelun jatkokehittämistä varten. Kuinoma ei luovuta rekisterin tietoja esim. markkinointi- ja myyntitarkoituksiin.